szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-G-2375-27_14 Dostawa wyrobw medycznych dla Oddziau Urazowo - Ortopedycznego 07 listopad 2014
ZZ-G-2375-26_14 Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu oraz jednostek terenowych 17 październik 2014
ZZ-G-2375-25_14 Dostawa leków, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i opakowań oraz chirurgicznych materiałów szewnych i specjalistycznych 26 wrzesień 2014
ZZ-G-2375-24_14 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków 23 wrzesień 2014
ZZ-G-2375-20_14 - Dostawa - sprzedaż paliw do pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 21 lipiec 2014
ZZ-G-2375-18_14 - Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu oraz jednostek terenowych 17 lipiec 2014
ZZ-APT-2375-4_14 - Dostawy Leków, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i opakowań, szczepionek, chirurgicznych materiałów szewnych i specjalistycznych oraz pojemników na krew. 15 lipiec 2014
ZZ-G-2375-17_14 - Dostawa - sprzedaż paliw do pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 10 lipiec 2014
ZZ-G-2375-16_14 - Dostawa - sprzedaż paliw do pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 30 czerwiec 2014
ZZ-G-2375-15_14 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie I piętra dla potrzeb bloku operacyjnego SPZOZ MSW we Wrocławiu – etap II 13 czerwiec 2014