szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 08 kwiecień 2019
ZZ-ZP-2375-5/19 Dostawa endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego 13 marzec 2019
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 07 marzec 2019
ZZ-ZP-2375-3/19 Dostawy produktów leczniczych i płynów nerkozastępczych do Apteki Szpitalnej 07 luty 2019
ZZ-ZP-2375 -04/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu 04 luty 2019
ZZ-ZP-2375 -02/19 Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi 31 styczeń 2019
ZZ-ZP-2375 -1/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu 11 styczeń 2019
ZZ-ZP-2375-26/18 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 21 grudzień 2018
ZZ-ZP-2375 -23/18 Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym” SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z robotami wykończeniowymi 14 grudzień 2018
ZZ-ZP-2375-22/18 Dostawy sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 07 listopad 2018