szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375-8/17 Dostawa implantów do zespoleń złamań dla oddziału urazowo – ortopedycznego 08 marzec 2017
ZZ-ZP-2375-4/17 Dostawa implantów ortopedycznych dla oddziału urazowo – ortopedycznego 23 luty 2017
ZZ-ZP-2375-5/17 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSW we Wrocławiu wraz z przyległym terenem 16 luty 2017
ZZ-ZP-2375 - 2/17 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka) 27 styczeń 2017
Plan zamówień publicznych na 2017r. 27 styczeń 2017
ZZ-G-2211-28/16 Oddanie w najem powierzchni do ustawiania automatów vendingowych w Przychodni we Wrocławiu 07 grudzień 2016
ZZ-ZP-2375 - 41/16 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka) 24 listopad 2016
ZZ-ZP-2375-40/16 Dostawa implantów ortopedycznych dla oddziału urazowo – ortopedycznego 28 październik 2016
ZZ-ZP-2375-37/16 Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w SPZOZ MSW we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy 26 październik 2016
ZZ-ZP-2375-39/16 Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 25 październik 2016