szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375 - 38/16 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opak 13 październik 2016
ZZ-ZP-2375 - 36/16 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka) 11 październik 2016
ZZ-ZP-2375-35/16 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 22 wrzesień 2016
ZZ-ZP-2375 -31/16 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 27 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375 - 29/16 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni 27 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375 -30/16 Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 27 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375-28/16 Dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 26 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375-26/16 Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów 15 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375-25/16 Dostawę wyrobów medycznych dla wyrobów medycznych dla SPZOZ MSW we Wrocławiu 05 lipiec 2016
ZZ-ZP-2375 - 23/16 Dostawa endoprotez, materiałów do operacji i zabiegów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 01 lipiec 2016