szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-RUM-078-133/17 - Konkurs ofert i przetarg na udzielenie świadczeń zdrowotnych wraz z przetargiem... 16 listopad 2017
ZZ-ZP-2375-26/17 Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 13 listopad 2017
ZZ-ZP-2375-25/17 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy (powtórka) 07 listopad 2017
ZZ-ZP-2375-24/17 Dostawa sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 31 październik 2017
ZZ-ZP-2375-23/17 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy 23 październik 2017
ZZ-ZP-2375-22/17 Dostawa wraz z montażem 1szt. fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego 19 październik 2017
ZZ-ZP-2375-21/17 Modernizacja central tlenu i sprężonego powietrza 27 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-20/17 Dostawy sprzętu medycznego i mebli medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni 20 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-19/17 Dostawa produktów leczniczych 08 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-18/17 Usługa wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do wymogów obowiązującego prawa 22 sierpień 2017