szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
Plan zamówień publicznych na 2017r. 27 styczeń 2017
ZZ-G-2211-28/16 Oddanie w najem powierzchni do ustawiania automatów vendingowych w Przychodni we Wrocławiu 07 grudzień 2016
ZZ-ZP-2375 - 41/16 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka) 24 listopad 2016
ZZ-ZP-2375-40/16 Dostawa implantów ortopedycznych dla oddziału urazowo – ortopedycznego 28 październik 2016
ZZ-ZP-2375-37/16 Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w SPZOZ MSW we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy 26 październik 2016
ZZ-ZP-2375-39/16 Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 25 październik 2016
ZZ-ZP-2375 - 38/16 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opak 13 październik 2016
ZZ-ZP-2375 - 36/16 - Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka) 11 październik 2016
ZZ-ZP-2375-35/16 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 22 wrzesień 2016
ZZ-ZP-2375 -31/16 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu 27 lipiec 2016