szpital baner 4

Izba Przyjęć

Kierownik - dr n. med. Mirosław Mrukowicz

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Mirosława Graczyk - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt

tel. (71) 79 84 630, 79 84 660   fax (71) 72 71 519

Lekarz dyżurny tel. (71) 79 84 685

"Izba Przyjęć działa na potrzeby wszystkich oddziałów Szpitalnych. Zgłaszają się tu pacjenci w celu hospitalizacji. Przyjęcia odbywają się w trybie planowym i pilnym.